Vi serverer nå varm mat og sushi i vårt nye lokale!